תנאי שימוש באתר

תאריך תוקף: 30.05.2023.

תנאים והגבלות אלה, לרבות כל מדיניות, כללים ותנאים אחרים המשולבים כאן במפורש באמצעות הפניה (ביחד, "תנאים"), קובע הסכם משפטי מחייב בינך לבין OneClickRoot ("OneClickRoot,""שורש בלחיצה אחת,""OCR,""we, "us, "או"שלנו”), המותג של IntegratingMe doo כפי שנעשה בו שימוש כאן, התוכנה שלנו פירושה שירות התאמה אישית של מכשיר OneClickRoot (הכולל אך לא מוגבל ל-Rooting ו/או פריצת jail), כפי שאנו עשויים לשנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי, זמין עבור רכישה דרך האתר שלנו שנמצא כעת בכתובת https://OneClickRoot.com/ (ה"אֲתַר") כשירות שניתן לספק באמצעות הסוכנים שלנו למכשיר הנייד הקיים שלך ובמכשיר ("שֵׁרוּת”). תנאים והגבלות אלה מסדירים את הגישה והשימוש שלך בכל תוכנה, כל שירותי תמיכה קשורים, וכל תוכן, פונקציונליות ושירותים המוצעים באתר או באמצעותו העומדים לרשותך כמשתמש רשום (יחד עם התוכנה, "שירותים”). בנוסף, ה- OneClickRoot מדיניות החזרים ו מדיניות הפרטיות משולבים בזאת והופכים לחלק מהתנאים וההגבלות הללו על ידי הפניה זו. אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו בעיון לפני הגישה או השימוש באחד מהשירותים.

אנא שים לב לכך שתנאים והגבלות אלה מכילים הסכם בוררות מחייב וויתור על תביעה ייצוגית המוותרים על זכותך לדיון בבית המשפט ולמשפט חבר מושבעים.

 1. קבלת תנאים; אפקט מחייב - על ידי שימוש באתר זה, אתה מסכים, ללא הגבלה או הסמכה, להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, אליהם אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים מעת לעת, בהתאם לחוק החל. אם אינך מסכים לתנאים ולהגבלות אלה, אל תשתמש באתר זה.
 2. תנאים נוספים - עליכם להיות בני 18 לפחות או להיות בגיל החוקי המסכים במדינת המוצא שלכם ולהיות מסוגלים ומוסמכים להיכנס לתנאים, לתנאים, לחובות, לאישורים, להצהרות ולהתחייבויות כאן בכדי לגשת לאתר זה ול לרכוש מאיתנו שירותים ו / או מוצרים. אנשים מתחת לגיל 18 או שאינם בגיל החוקי בהסכמה במדינת מוצאם, אינם זכאים להשתמש באתר זה ואינם רשאים להגיש לנו מידע אישי כלשהו. על ידי שימוש באתר זה, אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה בן 18 לפחות וכי אתה מסוגל באופן חוקי לערוך הסכמי רכישה כלשהם איתנו ועם שותפינו, הספקים, הסוכנים ונותני השירות שלנו.
  1. אתה מבין ומסכים שתנאים נוספים עשויים לחול על שירותים מסוימים, או על השימוש שלך בחלקים מסוימים של האתר שלנו, כולל, ללא הגבלה, שלנו מדיניות החזרים (ביחד, "תנאים נוספים”). התנאים הנוספים משולבים בזאת והופכים לחלק מתנאים והגבלות אלה על ידי הפניה זו. במקרה של סתירה ישירה או חוסר התאמה בין ההוראות הכלולות בתנאים והגבלות אלה לבין התנאים של כל תנאים נוספים, תנאים והגבלות אלה יהיו בעלי שליטה.
  2. בכל מקרה של סתירה ישירה או אי התאמה בין ההוראות הכלולות בתקנון זה לבין ההוראות הכלולות בתנאי השימוש, הוראות תקנון זה ינהלו וישלטו.
 1. שינויים בתנאים וההגבלות - אנו נפרסם התראה באתר זה במקרה של שינויים מהותיים בתנאים ובהגבלות אלה. שינויים כאלה, בין אם בצורה של שינויים, תוספות או מחיקות, יכנסו לתוקף מיד עם הופעתם באתר זה. אנא בדוק את התנאים וההגבלות מעת לעת לשינויים. המשך השימוש שלך באתר זה בעקבות פרסוםנו בכל שינוי בתנאים והגבלות אלה פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.
 2. חשבונות OneClickRoot - ייתכן שיהיה עליך ליצור חשבון OneClickRoot על מנת לגשת לשירותים מסוימים ולהשתמש בהם דרך האתר שלנו. עליכם להתייחס למידע החשבון שלכם (כולל, ללא הגבלה, לשם המשתמש, הסיסמה וכל מידע אחר שנדרש כחלק מהליכי האבטחה שלנו) כסודי, ואסור לכם לחשוף את האמור לעיל לאף אדם או ישות אחרים. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש שלך, הסיסמה ופרטי חשבון אחרים שלך, ועל כל השימוש בשירותים ובפעילויות אחרות המבוצעות באמצעות חשבון OneClickRoot שלך ו / או המכשיר הנייד שעליו מותקנים השירותים. בהתחשב בשימוש שלך בשירותים, אתה מצהיר ומתחייב שתספק: (i) לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא אודותיך בעת יצירת חשבון OneClickRoot שלך, כאשר תתבקש אחרת על ידי השירות, וכאשר אתה מתקשר עם OneClickRoot; ו- (ii) לשמור ולעדכן מידע כזה באופן מיידי, מדויק, עדכני ומלא. אם אתה מספק מידע כלשהו שאינו נכון, לא מדויק, לא עדכני או שלם, ל- OneClickRoot יש את הזכות להגביל, להשעות או לסיים את חשבון OneClickRoot שלך ואת הגישה שלך לשירותים (או לכל חלק מהם). אתה מסכים להודיע ​​באופן מיידי ל- OneClickRoot על כל גישה או הרשאה בלתי מורשים לחשבון OneClickRoot שלך או לשירותים, או לכל הפרת אבטחה אחרת הנוגעת לשירותים או ל- OneClickRoot. OneClickRoot לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם מכישלוןך לציית לכך סעיף 4.
 3. דרישות מיוחדות לשימוש בשירותים שלנו - בנוסף לכל דרישות אחרות שנקבעו כאן, על מנת להשתמש בשירותים שלנו, עליך:
  1. בבעלות המכשיר שעליו מותקנים השירותים שלנו, וכן
  2. או: (א) היה שומר משפטי של קטין שמשתמש במכשיר כזה, או (ב) קבלת התקדמות, הסכמה מושכלת לחלוטין מהמשתמש / ים הסופיים הניתנים להחלה של מכשיר כזה, המספק הסכמה שתעניק לך הרשאה מכל סוף משתמשים לשורש / פריצה לציון כזה של מכשיר המשתמש לפני התקנת והפעלת השירותים שלנו במכשיר כזה.
  3. אם אתה מנסה להשתמש בשירותים שלנו במכשיר שאינך בבעלותך או שאין לך הסכמה מתאימה לכך, אתה עלול להפר את החוקים המקומיים, הפדרליים ו / או המדינה במדינתך - למשל התקנת OneClickRoot ב- הטלפון של אדם אחר ללא ידיעתו עשוי להיות לא חוקי במדינתך. באחריותך לציית לכל חוקי מדינתך ולהשתמש בתוכנה שלנו בהתאם לחוקים הרלוונטיים. אם אתה משתמש בשירותים שלנו באופן לא חוקי, אנו נשתף פעולה עם פקידי החוק במידה המלאה האפשרית.
 1. רישיון ושימוש בשירותים
  1. רישיון - בכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה, אנו מעניקים לך בזאת רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן לרישיון שאינו ניתן להעברה במהלך תקופת השימוש שלך (כמוגדר להלן) לגישה ולהשתמש בתוכנה שבה אתה קונה לשימוש אישי, לא מסחרי, פנימי שלך, רק במכשיר נייד שבבעלותך. אתה יכול להתקין עותק אחד (1) של התוכנה במכשיר הנייד שלך.
  2. הגבלות על שימוש.
   1. אך ורק לשימוש אישי - אתה רשאי לגלוש באתר זה ובכל התוכן המשויך, כולל, ללא הגבלה, כל מאמר או המלצה שנשתף, אך ורק לשימושך האישי ולהנאתך. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור, לבקר או לנצל בדרך אחרת למטרה מסחרית כלשהו אתר זה או כל חלק ממנו ללא כל הסכמה מפורשת ובכתב.
   2. דיוק המידע כתנאי לגישה לאתר - כדי לגשת לחלקים באתר זה או לחלק מהמשאבים שהוא מציע, ייתכן שתתבקש למסור מידע מסוים, לעיתים אישי. זה תנאי השימוש שלך באתר זה שכל המידע שאתה מספק באתר זה נכון, עדכני ומלא.
   3. שידור מוגבל - אתה מסכים שלא להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או שגרה כדי להפריע לתפקוד תקין של אתר זה. בשימוש באתר זה אינך רשאי:
    1. להעביר כל מידע לא חוקי, מאיים, פוגע, בעל לשון הרע, משמיץ, מגונה, וולגרי, פורנוגרפי, גס או מגונה מכל סוג שהוא, כולל תמונות ושפה;
    2. להעביר כל מסר המהווה, מעודד או מסית התנהלות אשר תהווה עבירה פלילית או שתוליד אחריות אזרחית;
    3. להעביר או לבקש כל מידע, תוכנה או חומר אחר המפר או פוגע בזכויותיהם של אחרים, כולל חומר המהווה פלישה לזכויות הפרטיות או הפרסום; מוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות קנייניות אחרות; או שהיא יצירה נגזרת ביחס אליה, מבלי לקבל תחילה אישור מהבעלים או מחזיק הזכות;
    4. להעביר כל מידע, תוכנה או חומר אחר המכיל וירוס או רכיב מזיק אחר;
    5. השתמש בכל תוכנה, כלי, נתונים, מכשיר או כל מנגנון אחר כדי לנווט או לחפש באתר זה, למעט דפדפנים זמינים בדרך כלל או מנוע חיפוש המסופק על ידינו;
    6. למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור לתחום כל היבט באתר זה, לרבות כל סימן מסחרי, לוגו או מידע קנייני אחר (כולל, אך לא מוגבל לתמונות, טקסט, פריסת עמוד או צורה) ללא הסכמתנו המפורשת בכתב; אוֹ
    7. השתמש בכל מטא-תג או כל "טקסט מוסתר" אחר שמשתמש בשמם או בסימני המסחר שלנו ללא הסכמתנו המפורשת בכתב.
   4. הגבלות אחרות - בנוסף, נאסר עליך להפר או לנסות להפר תכונות אבטחה כלשהן באתר זה, כולל, ללא הגבלה:
 • גישה לתכנים או נתונים שאינם מיועדים לך או כניסה לשרת שאינך מורשה לגשת אליהם;
 • ניסיון לבדוק, לסרוק או לבחון את הפגיעות של אתר זה, או מערכת או רשת כלשהו הקשורים אליו, או להפר אמצעי אבטחה או אימות ללא אישור מתאים;
 • הפרעה או ניסיון להפריע לשירות לכל מבקר, מארח או רשת, לרבות, ללא הגבלה, באמצעות הגשת וירוס לאתר, העמסת יתר, "הצפה", "דואר זבל", "הפצת דואר" או "התרסקות".
 • הפרת תכונות אבטחה המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו או אוכפות מגבלות על השימוש בשירותים או בתוכן באתר, כולל, ללא הגבלה, על ידי שימוש בתוכנה ידנית או אוטומטית כלשהי, מכשירים, בוטים של סקריפטים, סורקים, עכבישים, כורי נתונים, גרוטאות או כלי גישה אוטומטי אחר;
 • שימוש באתר זה בכדי לשלוח מבצעים או פרסומות בדוא"ל למודעות או מוצרים למוצרים או שירותים;
 • זיוף כל כותרת מנות TCP / IP או כל חלק ממידע הכותרת בכל דוא"ל או פרסום כלשהו; או
 • ניסיון לשנות, להנדס אחורה, לפרק, לפרק, או להפחית בדרך אחרת או לנסות לצמצם לצורה שניתן להבחין בבני אדם, כל אחד מקודי המקור המשמשים אותנו במתן אתר זה.
 • כל הפרה של אבטחת המערכת או הרשת עשויה להיות כפופה לחבות אזרחית ו / או פלילית.


שמירת הזכויות
.

OneClickRoot שומרת על כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש במסגרת הסכם זה. למעט ההרשאות המוגבלות המוענקות במפורש להלן, שום דבר בהסכם זה אינו מעניק, על ידי משתמע, ויתור, ביטול, או אחרת, לך או לכל צד שלישי כל זכויות קניין רוחני או זכות אחרת, כותרת או אינטרס כלשהם בשירותים או בהם, אתר, או כל זכויות קניין רוחני אחרות או זכויות אחרות של OneClickRoot או שלוחותיו.

מוצרים של צד שלישי כלולים בשירותים.

  • בדרך כלל. אלא אם כן צוין אחרת כאן, השירותים אינם כוללים כל חומרת צד שלישי, תוכנה, תיעוד ושירותים הנדרשים לשימוש בקשר עם השירותים. אתה תהיה אחראי לרכוש ולתחזק את כל החומרה, התוכנה, התיעוד והשירותים של צד שלישי כאמור הדרושים לשימוש בשירותים בהתאם לתנאים המופיעים כאן. לא תהיה לנו כל אחריות או אחריות כלשהי ביחס אליה.
  • רכיבי קוד פתוח. השירותים עשויים לכלול רכיב תוכנה המסופק במסגרת הסכם זה כחלק מהשירותים או התיעוד הכפופים לכל הסכם רישיון קוד פתוח ("רכיבי קוד פתוח”). השימוש שלך ברכיבי קוד פתוח אלה יהיה כפוף ומופעל אך ורק על פי התנאים וההגבלות של הסכם רישיון (ים) הרלוונטי לרכיבי קוד פתוח. לא תהיה לנו כל אחריות או אחריות כלשהי ביחס אליה.

אספקה ​​והתקנת שירותים.

תוכלו לבקר באתר שלנו הממוקם בכתובת https://oneclickroot.com ולרכוש את השירות שלנו, יופנו לאחד הסוכנים שלנו אשר יבצע את השירות.

 1. בעלות

קניין רוחני של OneClickRoot.

למעט המכשיר הסלולרי שניתן לרכוש כחלק מהתוכנה המותקנת מראש, התוכנה ושירותים אחרים אינם מורשים ולא נמכרים, וכמו בין הצדדים להלן, OneClickRoot מחזיקה בכל הזכויות, הכותרת והעניין באתר ובאתר. כל השירותים וכל הסימנים המסחריים, שמות המסחר, סימני השירות, שמות השירותים, הלוגואים והעיצובים המופיעים בהם, כולל כל השיפורים באמור לעיל, המוניטין והמוניטין המסומלים בכך, וכל זכויות הקניין הרוחני באמור לעיל (ביחד, "IP של OneClickRoot”). אין לך זכויות ביחס לכל IP של OneClickRoot למעט כמפורט במפורש בזאת.

אין תחרות

לא תערער על זכויות הבעלות של OneClickRoot בשום IP של OneClickRoot (לרבות, ללא הגבלה, כל זכויות הקניין הרוחני בהן ואחריהן), תערער על תוקפן של זכויות כאלה, או תנקוט כל פעולה בגין זכויות כאלה. כל הרצון הטוב והמוניטין המשופר שנוצרו על ידי השימוש שלך בכל IP של OneClickRoot יעלו לטובתנו. בנוסף אתה מסכים שנשמור על הזכות הבלעדית להגיש בקשה ולהשיג רישומים עבור כל ה- IP של OneClickRoot ברחבי העולם.

מָשׁוֹב

אם אתה שולח אליך או מעביר כל תקשורת או חומר, מציע או ממליץ על שינויים ב- IP של OneClickRoot, כולל, ללא הגבלה, תכונות או פונקציונליות חדשים הקשורים אליו, או הערות, שאלות, הצעות או רעיונות לגבי ה- OneClickRoot IP או הנוכחי של OneClickRoot או עסק עתידי (ביחד, "מָשׁוֹב”), אז יהיה לנו משוב כזה ונהיה חופשיים, אך לא מחויבים, להשתמש במשוב כזה לכל מטרה שהיא. אתה מקצה לנו בזאת את כל הזכויות, הכותרת והעניין במשוב כזה וללא כל ייחוס או פיצוי לאף אדם או ישות כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, רעיונות, ידע, מושגים, טכניקות, שיפורים או אינטלקטואל אחר. זכויות קניין הכלולות במשוב, לכל מטרה שהיא.

נתוני משתמש

בין הצדדים להלן, אתה הבעלים של כל הזכויות, הבעלות והעניין במידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מעמיד לרשותנו במסגרת תנאים והגבלות אלה, יחד עם כל מידע אחר, נתונים ותוכן אחר, בכל צורה או תוכן אחר. מדיום, שנשלח, מתפרסם או מועבר בדרך אחרת לחשבון OneClickRoot שלך על ידך או על ידי משתמש מסכים במכשיר שבו מותקנת התוכנה ("נתוני משתמש”). אתה מעניק בזאת לנו ולשלוחותינו רישיון עולמי שאינו בלעדי, ללא תמלוגים, בעל רישיון משנה, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, להשתמש ובכל אופן אחר לבצע את כל הפעולות ביחס לנתוני המשתמש שלך, ככל שיהיה צורך לספק את שירותים בהתאם לתנאים בזה.

 1. מעקב אחר הונאה ותאימות 

על מנת להבטיח ש-OneClickRoot, השירותים והלקוחות שלנו מצייתים לתנאים וההגבלות הללו ולחוק החל, אנו עשויים לפקח על השימוש שלך באתר שלנו ו/או בשירותים עבור פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לעבד או לשלוח הזמנה לשירותים או להשעות או להפסיק את הגישה שלך לאתר או לשירותים שלנו עקב פעילות בלתי מורשית או בלתי חוקית בפועל או חשודה, לרבות, ללא הגבלה, הונאה, או הפרה בפועל או חשודה של אלה תנאים.

 1. רכישות

בדרך כלל

אם ברצונך לרכוש שירותים כלשהם שזמינים דרך האתר שלנו (כל אחד מהם, "לִרְכּוֹשׁ”), ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים הרלוונטי לרכישתך, כולל, ללא הגבלה, את פרטי כרטיס האשראי שלך (כולל השם בכרטיס, מספר הכרטיס ותאריך התפוגה של כרטיס האשראי שלך), כתובת החיוב שלך , פרטי יצירת הקשר שלך ופרטי המשלוח שלך (לפי העניין). על ידי מסירת מידע כאמור, אתה מעניק לנו ולשלוחותינו (כהגדרתם להלן) את הזכות למסור מידע כאמור לצדדים שלישיים על מנת להקל ולבצע את הרכישה, לרבות, ללא הגבלה, מעבדי תשלום של צד שלישי. בנוסף לכל תנאים אחרים המפורטים במסמך זה, אתה מבין ומסכים לכך שאנו, כללינו, וספקי שירות צד שלישי רלוונטיים שומרים לעצמנו את הזכות לאמת את המידע שאתה מספק לפני ביצוע כל רכישה. למטרות הסכם זה, “שותפים"פירושו, כבוד ל- OneClickRoot, כל אדם או ישות השולטים, נשלטים על ידי OneClickRoot, או נמצאים בשליטה משותפת, כאשר" שליטה "פירושה החזקה, במישרין או בעקיפין, באמצעות מתווך אחד או יותר, של הכוח לכוון או לגרום לכיוון הניהול או המדיניות של אדם או גוף, בין אם באמצעות בעלות על ניירות ערך המצביעים, בעלי שליטה או הסדר דומה.

באחריותך לזהות, להבין ולהקיים את כל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לקבלתך, החזקתך, גישתך ושימושך בכל השירותים שאתה רוכש מאתרנו, ועל ידי ביצוע הזמנת רכש, אתה מייצג, מתחייב ומתווה כי תשתמש בשירותים באופן חוקי בלבד.

השירותים והמוצרים הדיגיטליים הנמכרים ב-OneClickRoot ישולמו באינטרנט באמצעות כרטיסי תשלום מאסטרקארד, מאסטרו וויזה, בין היתר.

כל תשלומי כרטיסי האשראי יושפעו במטבע BAM. הסכום שחשבון כרטיס האשראי שלך יחויב עבורו מתקבל באמצעות ההמרה לפי שער החליפין הנוכחי של הבנק הלאומי המקומי. בעת חיוב כרטיס האשראי שלך, אותו סכום מומר למטבע המקומי שלך לפי שער החליפין של אסוציאציות של כרטיסי אשראי. כתוצאה מהמרה זו, קיימת אפשרות של הבדל קל מהמחיר המקורי הנקוב באתר שלנו.

הזמנת קבלה וביטול 

אתה מסכים שהזמנת הרכש שלך היא הצעה לקנות, תחת תנאים והגבלות אלה, את כל השירותים המפורטים בהזמנת הרכש שלך ולשלם את כל החיובים עבור רכישה כזו במחיר/ים בתוקף כאשר חיובים כאלה נוצרו, כולל, ללא הגבלה, כל דמי המשלוח והטיפול. כל הזמנות הרכש חייבות להתקבל על ידינו אחרת לא נהיה מחויבים למכור לך את השירותים או המוצרים. אנו עשויים לבחור שלא לקבל הזמנות רכש לפי שיקול דעתנו הבלעדי, גם לאחר שנשלח לך דוא"ל אישור עם מספר הזמנת הרכש שלך ופרטים של הפריטים שהזמנת.

נהלי רכישה

לאחר הגשת הזמנת הרכש שלך באתר, יופיע דף אישור המציג את מספר הזמנת הרכש שלך. כמו כן, תקבל אישור בדוא"ל תוך 24 שעות לאחר הגשת הזמנת הרכש שלך. אם אישור הדוא"ל שלך אינו מגיע בתקופה כזו, אנא פנה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [מוגן בדוא"ל] לקבלת סיוע.

למעט ביחס לשירותים שהוזמנו מחדש, הזמנות רכש מעובדות בדרך כלל על ידינו תוך 24 שעות מיום ביצוע ההזמנה. אם ההזמנה שלך בהזמנה חוזרת, תקבל הודעה באמצעות דואר אלקטרוני. ביחס לשירותים שהוזמנו מחדש, הזמנת הרכש שלך תעובד ותחויב לאחר שהשירות יהיה זמין.

לאחר החיוב, הרכישה תשתקף בהצהרת הכרטיס שלך בקשר עם המתאר המכיל "INTEGRATING".

זמינות

השירותים המוצעים באמצעות אתרנו מוצעים בכפוף לזמינות. הכללת מוצרים ושירותים כלשהם (כולל תיאורים או תמונות שלהם) באתר אינה מתחייבת כי מוצרים או שירותים אלה יהיו זמינים באתר או באמצעותו. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמידע באתר שלנו, כולל, ללא הגבלה, מידע על מחירים ומוצרים הנוגעים לשירותים, יהיה עדכני ומלא, איננו אחראים למידע לא מדויק או למידע שהושמט או שהוא פג תוקף. מחירי השירותים נקובים בדולר ארה"ב.

מחירים ומבצעים

כל התיאורים, התמונות, המפרט, המחירים, ההנחות ו / או המבצעים המפורסמים באתר זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. אנו עשויים, מעת לעת, להציע מבצעים למשלוח והנחות אחרות ברכישות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות כל מבצע כזה, לעדכן מידע, לשנות מחירים ולהתאים דמי משלוח וטיפול בכל עת ללא הודעה מוקדמת. יתר על כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להגביל, לסרב או לבטל כל הזמנת רכש שתבצע אצלנו על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אם נשנה או נבטל הזמנת רכש, ננסה להודיע ​​לך על ידי פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני ו / או החיוב ו / או מספר הטלפון שנמסר בעת ביצוע ההזמנה. המחיר שייגבה עבור כל השירותים יהיה המחיר בתוקף בעת ביצוע ההזמנה ויצוין בדוא"ל אישור ההזמנה שלך. עליות מחירים יחולו רק על הזמנות רכש שנעשו לאחר שינויים כאלה. מחירים מפורסמים אינם כוללים מיסים או חיובים בגין משלוח וטיפול החלים על הרכישות שלך. כל המסים והחיובים הללו יתווספו לסכום הכולל שלך ויפורטו בסל הקניות שלך ובדואר אישור ההזמנה שלך; אתה נשאר אחראי לכל מיסים כאלה. אנו שואפים להציג מידע על מחירים מדויקים; עם זאת, אנו עשויים, מדי פעם, לבצע טעויות דפוס, אי דיוקים או מחדלים בשוגג הקשורים לתמחור וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים בכל עת, ולבטל הזמנות רכש הנובעות מהתרחשויות כאלה.

אנו עשויים להציע, מעת לעת, מבצעים באתר שעשויים להשפיע על התמחור והם כפופים לתנאים והגבלות נפרדים מתנאים והגבלות אלה. אם יש סתירה בין תנאי המבצע לבין תנאים והגבלות אלה, תנאי המבצע ינהלו.

שימוש בקופונים / קודי פרומו

השימוש מוגבל בפעם אחת (1) לקופון ו / או קוד הנחה ללקוח. ההנחות יוחלו בקופה. למבצעים מקוונים אין ערך מזומן ואינם ניתנים למימוש במזומן. קופונים וקודי פרומו אינם תקפים ברכישות קודמות או בשילוב עם מבצעי קידום מכירות אחרים.

תנאי תשלום

תנאי התשלום הם לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אלא אם כן הוסכם על ידינו אחרת בכתב, התשלום חייב להתקבל על ידינו לפני קבלת הזמנת רכש. אנו מקבלים PayPal או דרך שער התשלום שלנו Monri עבור כל הרכישות. על ידי ביצוע עסקה כלשהי דרך האתר, אתה מצהיר, מתחייב ומתחייב כי: (א) כל המידע שאתה מספק הוא נכון, נכון ומלא (כולל, ללא הגבלה, פרטי כרטיס האשראי וכתובת החיוב שלך); (ב) כל רכישה שהוגשה על ידך או בשמך מאושרת; (ג) חיובים שייגרמו לך או בשמך יכובדו על ידי חברת כרטיסי האשראי שלך; (ד) תשלם חיובים שנגרמו לך במחירים הנקובים, לרבות, ללא הגבלה, דמי משלוח וטיפול וכל המסים החלים, אם קיימים, ללא קשר לסכום המצוין באתר בזמן הזמנת הרכישה שלך; ואתה הבעלים החוקי של כל כרטיס אשראי או חשבון תשלום המשמש לביצוע כל רכישה דרך האתר.

אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע כי: (i) אמצעי התשלום שלך אינו תקף; (ii) רכישה אינה מורשית; (ג) לא ניתן לעבד או לאמת את אמצעי התשלום שלך בעת חיוב כלשהו; (iv) מחלוקת על חיוב היא מכל סיבה אחרת שאינה מסירתנו את הפריטים שנרכשו על ידך; (v) עשית שימוש לרעה או שימוש לרעה במבצעים או קודי קידום מכירות, לפי העניין; או (vi) אחרת השתמשת באתר לביצוע עסקה לא תקינה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים באופן מיידי כל עסקאות ממתינות, להשעות את גישתך לאתר ולסיים את כל התחייבויותינו להלן.

בהסכמתך לתנאים והגבלות אלה, אתה מסכים לכך, בהתאם לסוג שיטת התשלום המשמשת, שירותי עיבוד התשלומים מסופקים על ידי PayPal או Monri.

משלוחים; מְסִירָה; כותרת וסיכון לאובדן

כל המוצרים הנמכרים באתר הינם דיגיטליים ולא יימסרו או יישלחו.

החזרות וזיכויים

תנאי ההחזר החלים על רכישת שירותים באתרנו זמינים בכתובת מדיניות החזרים.

מכירה חוזרת של שירותים ומוצר

אתר זה מוכר שירותים לצרכנים קמעונאיים וגם הזמנות בכמויות גדולות. אתה רשאי להשתמש באתר זה לרכישת שירותים למכירה חוזרת על ידי מתן הודעה מוקדמת במהלך תהליך הרכישה שלך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לחסום גישה מיידית לאתר ו / או לשירותים שלנו ולסיים את חשבונו של כל מי שמפר הוראה זו.

תמיכת לקוחות ברכישות

התמיכה זמינה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. מתייחסת לסעיף 20 - כוח עליון למקרים בהם לא ניתן לספק שירותים.

Email:  [מוגן בדוא"ל]

גישה לסוכן חי דרך צ'אט כאן

 1. פרטיות ואבטחה 

בעת השימוש בשירותים, אתה מספק לנו סוגים שונים של מידע. אתה מאשר ומסכים ש- OneClickRoot, כללינו וספקי השירותים של צד שלישי עשויים לקבל מידע אישי בקשר לשימושך באתר ובשירותים שלנו. אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו, המתייחסת לאתר שלנו ולשירותים ומסבירה כיצד אנו אוספים, משתמשים ומשתפים מידע באמצעות האתר שלנו והשירותים, כמו גם את הבחירות שלך לגבי פעילויות אלה. הקמנו אמצעי הגנה פיזיים, אלקטרוניים ומנהלתיים כדי לסייע בהגנה על מידע אישי. עם זאת, כפי שקורה בכל האתרים, היישומים והשירותים המקוונים, למרבה הצער איננו יכולים להבטיח אבטחה עבור נתונים שנאספו באמצעות השירותים שלנו.

בנוסף לכל זכויות סיום אחרות המפורטות במסמך זה, OneClickRoot רשאית להשעות או להפסיק את גישתך לאתר זה, לחשבונך ו / או לכל שירותים אחרים בכל עת, ללא התראה ומסיבה כלשהי. OneClickRoot תעשה מאמצים סבירים להודיע ​​לך על כל שינוי מהותי בשירותים או על השעיה או סיום של שירותים כלשהם על ידי הודעה או פרסום הודעה באתר, ובלבד ש- OneClickRoot לא יידרש לעשות זאת וגם OneClickRoot לא תהיה אחראית כל כישלון לעשות זאת. OneClickRoot שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את אתר זה ו / או כל שירות בכל עת מכל סיבה שהיא בהודעה.

 1. שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים

OneClickRoot עשויה להעמיד לרשותך מעת לעת את ההזדמנות לרכוש, לגשת או להשתמש במוצרים או שירותים מסוימים בדרך כלשהי על ידי או באמצעות השירותים מחברות שאינן OneClickRoot. כל רכישה או שימוש במוצרים ובשירותים של צד שלישי כאמור יהיו כפופים לתנאים ולהגבלות של הצדדים השלישי הרלוונטיים המציעים מוצרים או שירותים כאלה. אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות האלה לפני רכישה או שימוש במוצרים ושירותים של צד שלישי כאמור. אתה מאשר במפורש ומסכים כי אין אנו מתחייבים או מתחייבים, מפורשים או מרומזים, ביחס למוצרים או שירותים של צד שלישי כאמור ואין לנו כל אחריות או אחריות מכל סוג שהוא או אופי כלשהו לגבי מוצרים או שירותים של צד שלישי כאמור. .

ההתכתבות שלך או ההתמודדות שלך עם או השתתפותך במבצעים של ספקי צד שלישי, ספקים ו / או משאבים המועמדים לרשות השירותים או באמצעותם, כולל תשלום ומסירה של מוצרים או שירותים קשורים, וכל תנאי אחר, תנאי, אחריות או הצגה. הקשורים להתכתבויות או עסקאות כאלה, הן בינך לבין ספקי צד שלישי, ספקים או משאבים כאלה. אתה מאשר ומסכים כי OneClickRoot לא תהיה אחראית או אחראית לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מעסקאות כאלה או כתוצאה ממשאבים כאלה הנגישים או הנגישים על ידי השירותים או באמצעותם.

השירותים ו / או האתר עשויים לספק קישורים לאתרים, מוצרים, חומרים ומשאבים מסוימים של צד שלישי. במקרים מסוימים, התוכן של צד שלישי עשוי להיות "ממוסגר" באופן שנראה שאתה עדיין באתר. אתה מאשר ומסכים לכך ש- OneClickRoot אינו אחראי לזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים כאמור, ו- OneClickRoot אינו תומך ואינו אחראי או אחראי לכל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים הניתנים או זמינים בדרך אחרת מכאלה. אתרים או משאבים. בנוסף אתה מאשר ומסכים כי OneClickRoot לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או לכאורה נגרם על ידי או בקשר לשימוש או להסתמך על כל תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או אחרים כאמור. חומרים הזמינים באתרים או במשאבים כאלה.

 1. כתב ויתור 

כל מידע שנגיש או זמין עבורך בדרך אחרת על ידי האתר או השירותים או באמצעותם (לרבות כל שימוש בהם) מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין". מדי פעם, מידע על כך נגיש או זמין עבורך על ידי האתר או השירותים או באמצעותו עשוי להכיל שגיאות, לרבות, ללא הגבלה, שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת ללא הודעה מוקדמת, לתקן שגיאות, אי דיוקים או השמטות, ולשנות או לעדכן כל מידע הנגיש או זמין עבורך מעת לעת על ידי השירותים או באמצעותם מכל סיבה שהיא. , לרבות, ללא הגבלה, אם מידע כזה אינו נכון, לא מדויק או לא שלם. Root ו-JailBreak הם טכניקה מתקדמת בתוך אנדרואיד ו-iOS. טכניקות אלו מעניקות לך הרשאות לבצע במכשיר שלך פעולות שאינן אפשריות בדרך אחרת. יכולות אלו מאפשרות לך ולאפליקציות המותקנות שלך לבצע פעולות במכשיר שלך שעלולות להזיק למכשיר שלך. למרות שרוטציה אינה חוקית בארצות הברית לביצוע במכשיר שלך, היא יכולה ותבטל את האחריות על המכשיר שלך. אם משהו ישתבש, זו אחריותך בלבד, אז המשך בזהירות. אחריות אנדרואיד מכסה עד $200 עלויות תיקון. אם תתקין תוכנת שירות OneClickRoot על מכשיר טלפון שאינו בבעלותך, אנו נשתף פעולה באופן מלא עם גורמי חוק עד כמה שניתן. כל הסימנים המסחריים באתר זה הם רכוש של בעליהם בהתאמה. בסימנים המסחריים שהוזכרו נעשה שימוש אך ורק למטרת תיאור תאימות הטלפון החכם והספק עבור שירות ההשרשה/פריצת ה-jailbreak של הטלפון הנייד שלנו.

אתה מכיר במפורש ומסכים לכך שהשימוש שלך באתר, בשירותים, בכל כתובת IP אחרת של ONLICKROOT, וכל מידע, חומרים או מוצרים שניתן להשיג בחיבור לכך נמצאים בסכנתך הבלעדית. אתר זה, השירותים, כל IP אחר של ONLICKROOT, וכל מידע, חומרים או מוצרים שניתנים לזמינות בחיבור אשר ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן להשיג ".

אנו מתנערים במפורש מכל האחריות מכל סוג, בין אם מפורשת ובין משתמעת, לרבות, אך לא מוגבלת, אחריות משתמעת של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, ולא-מגבלה. איננו מתחייבים שהאתר, השירותים, כל IP אחר של ONECLICKROOT, וכל מידע, חומרים או מוצרים שיהיו זמינים בקשר אליהם יעמדו בדרישות שלך או יהיו ללא הפרעה, ללא הפרעה, ללא כל זמן, ללא הפרעה. תוצאות שעשויות להתקבל מהשימוש בו או שהאתר, השירותים, כל IP אחר של ONECLICKROOT, וכל מידע, חומרים או מוצרים שיהיו זמינים בקשר אליו יהיו מדויקים, אמין או מהימנות שלך. ושכל שגיאה יתוקן. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שכל חומר שהוורד או הושג בדרך אחרת באמצעות השימוש באתר, השירותים, כל IP אחר של ONECLICKROOT, או כל מידע, חומרים או מוצרים שניתן להשיגם ברשותך. וסיכון וזה אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למחשב או למכשיר הנייד שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מההורדה של כל חומר כזה. הנך מאשר ומסכים במפורש ששום ייעוץ או מידע, בין בעל פה ובין בכתב, לא שהושג על ידך מאתנו או דרך האתר או מהאתר, השירותים, כל IP אחר של ONECLICKROOT, או מוצר אחר במוצר, או מוצר אחר במוצר, או מוצר אחר. יש צור כל אחריות שלא צוינה במפורש בתנאים וההגבלות האלה.

אנו מתנערים גם מכל אחריות וכלשהי בגין מעשים, השמטות והתנהלות של כל צד שלישי בקשר או הקשורים לשימושך באתר, השירותים, כל סוג אחר של נקודת רושם כלשהי, וכל מידע, חומרים או מוצרים כלשהם. שם. אנו לא מתחייבים לכך שהאתר, השירותים, כל כתובת IP אחרת של ONLICKROOT וכל מידע, חומרים או מוצרים שניתנים לזמינות בחיבור שהם ללא וירוסים, זיהומים, תכונות הרסניות או רכיבים מזיקים אחרים. התרופה היחידה שלך נגד ארה"ב על שביעות רצון מהאתר, מהשירותים וכל מידע, חומרים או מוצרים שניתנים לזמינות בקשר לכך כדי להפסיק להשתמש באתר, בשירותים, בכל סוג אחר של מוצרי אקליק, וכל מידע או מוצרים, מוצרים כלשהם. נעשה זמין בחיבור לזה, ככל הניתן. מגבלת ההקלה שלעיל היא חלק מהותי מההתמקדות בין אתה לבין ארה"ב במסגרת תנאים אלה.

שים לב שכמה שיפוטים אינם מאפשרים הגבלות באורך של אחריות מרומזת, כך שהמגבלות או ההחרגות הנ"ל עשויים שלא לחול עליך.

 1. הגבלת אחריות ושחרור תביעות

בכמות המלאה ביותר המותרת כחוק החל, ללא שום נסיבות, כולל רשלנות, אנו או הזכאים שלנו, רשיונות, ספקי שירות, בעלי מניות, חברים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים, עובדים. עקיפות, פוניטיביות, אקטואליות, תוצאתיות, מיוחדות, דוגמאות או נזקים אחרים, כולל, אך לא מוגבלות ל, נזק לאובדן רווחים, רצון טוב, שימוש, נתונים או הפסדים בלתי-מוחשיים אחרים (אפילו אם נמסר לנו כי הדברים נמסרו נזקים או נזקים כאלה הם סבירים הניתנים לצפייה), הנובעים מ: (I) גישה לאתר או לשימושו, כל שירות, או כל IP אחר של קליק שורש, או חוסר יכולת לגשת או להשתמש באתר כלשהו, ​​שירותים כלשהם אחרים. IP ,; (II) כל פעולה שתנקוט על בסיס המידע שאתה מקבל, דרך האתר או ממנו, ו / או שירותים כלשהם; (III) גישה לא מאושרת לשינוי העברות או הנתונים שלך; (ד) הצהרות או התנהלות של צד שלישי כלשהו באמצעות שירותי האתר; או (V) האישור השגוי לשירותים המוצעים באתר על ידי מישהו הטוען לרשות כזו.

בזאת תשתחרר ותוותר על כל התביעות ו / או האחריות נגד ONLICKROOT והעוסקים שלנו, רשיונות, נותני שירות, בעלי מניות, חברים, עובדים, סוכנים, נושאי משרה, מנהלים העוסקים בסוכנים העוסקים במנהלי סוכנויות היועצים שלהם. שירותים וכל מידע, חומרים או מוצרים שניתן להשיג בחיבור אליו.

 1. שיפוי; לְשַׁחְרֵר 

אתה מסכים לשפות, להגן ולחזק את OneClickRoot, השותפים הקשורים לה, וכל אחד מבעלי המניות, החברים, המנהלים, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הצוות, הסוכנים, היורשים והשליחים שלהם מכל וכל תביעה, טענות, דרישות ונגד כל אחד מהם. , פעולות, עילות תביעה, תביעות, חקירות והליכים (לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות, נזקים, עלויות, הוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר), פשרה, קנסות, קנסות והפסדים מכל סוג או טבע הנובעים מכך. מכל האמור לעיל) הנובע או בקשר עם: (i) הפרתך של תנאים והגבלות אלה, לרבות, ללא הגבלה, תנאי השימוש; (ii) השימוש שלך באתר, בכל שירותים או בכל IP אחר של OneClickRoot; (iii) הפרת זכויותיו של אדם אחר; (iv) הפרת החוק שלך, לרבות, ללא הגבלה, שימוש בכל מנוי או שירותים אחרים תוך הפרה של החוק החל; (v) נתוני המשתמש שלך, או (vi) כל פעולה או מחדל רשלני, מכוון או פזיז מצדך. חובת שיפוי זו תימשך גם לאחר שתסיים את חשבונך, או תפסיק להשתמש באתר ו/או בכל שירות אחר.

בנוסף, אתה משחרר את OneClickRoot מכל התביעות, הדרישות, הפעולות או התביעות בקשר לכל תוכן, מידע, נתונים או חומרים שאתה מעלה, מפרסם, שולח דוא"ל או מעביר בדרך אחרת על ידי השירותים או באמצעותם, כולל, ללא הגבלה, כל אחריות הקשורים לשימוש או לא לשימוש שלנו באחת מהאמור לעיל, תביעות בגין לשון הרע, פגיעה בפרטיות, זכות פרסום, עוגמת נפש או אובדן כלכלי.

 1. הודעות; הסכמה לתקשורת אלקטרונית

אנו עשויים לשלוח אליך תגובות או הודעות בדואר אלקטרוני, או באמצעות פרסום באתר זה. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרות שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני עומדים בכל דרישה חוקית כי תקשורת כזו תהיה בכתב.

אלא אם כן צוין אחרת במפורש בתנאים אלה, כל ההודעה שתמסור לנו תימסר בדוא"ל ל:

[מוגן בדוא"ל]

 1. יצוא 

כל צד יעמוד בחוקי היצוא והתקנות של ארצות הברית ובכל תחומי השיפוט הרלוונטיים האחרים במתן ושימוש בשירותים המוצעים להלן. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, אתה לא תהפוך את השירותים לזמינים לאף אדם או ישות: (i) ממוקמת במדינה הכפופה לסיכון של ממשלת ארה"ב; (ii) רשום בכל רשימת ממשלות ארה"ב של צדדים אסורים או מוגבלים; או (iii) עוסק בפעילויות הקשורות באופן ישיר או עקיף להפצת כלי נשק להשמדה המונית.

 1. ציות לחוקים החלים

אתה מצהיר, מתחייב ומסכים שאתה יכול ותציית לכל החוקים החלים בקשר לתנאים והגבלות אלה, לרבות, ללא הגבלה, בעת גישה ושימוש בשירותים. בנוסף, אתה מצהיר ומתחייב שלא תבצע או תיכשל בביצוע כל פעולה שאתה יודע או אמור לדעת באופן סביר שיציב את OneClickRoot בהפרה של כל חוק החל.

 1. נהלי יישוב סכסוכים

חוק מסדיר 

תנאים והגבלות אלה והשימוש שלך באתר זה יהיו כפופים למטרות מהותיות והן למטרות פרוצדורליות בהתאם לחוקי בוסניה והרצגובינה, מבלי לתת תוקף לכל עקרונות של כל בחירה או סתירה של הוראה או כלל. לגרום לחוקים של כל תחום שיפוט מלבד אלה של בוסניה והרצגובינה לחול.

עיתוי התביעות

כל עילה לתביעה או תביעה שיש לך בנוגע לאתר זה (כולל, אך לא רק, רכישת מוצרים ו / או שירותים כלשהם) חייבת להתחיל תוך שנה אחת (1) לאחר התביעה או עילת התביעה. מתעורר.

בוררות ומקום 

כל מחלוקת הנוגעת בכל דרך לביקורך באתר זה תוגש לבוררות סודית בבוסניה והרצגובינה, אלא שככל שהפרת או איימת להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש צו מניעה או אחר. סעד מתאים בכל בית משפט מדינתי או פדרלי, ואתה מסכים לסמכות השיפוט והמקום בבתי משפט כאלה. בוררות לפי תנאים והגבלות אלה תתנהל לפי הכללים הרווחים אז בהתאם לכללי הבוררות המסחרית של בוסניה והרצגובינה ולפני בורר יחיד.

בסופו של דבר, על הבורר שנבחר להיות בעל מומחיות בנושא הסכסוך. הוצאות הבוררות שנגבו על ידי הבורר יישאו על ידי הצד השולט או בדרך אחרת כפי שהוקצה כראוי בין הצדדים לבוררות על ידי הבורר לפי שיקול דעתו. עם זאת, בכל נושא אחר, כל צד ישלם עבור העלויות והוצאות משפט, הוצאות והוצאות משלו. הבוררות תושלם תוך מאה ועשרים (120) יום ממועד מתן ההודעה או הגשת דרישה לבוררות באיגוד הבוררות האמריקני (המוקדם מבין השניים).

בוררות סופית 

פסק הבורר יהיה מחייב וניתן להכניסו כפסק דין בכל בית משפט הסמכותי המוסמך. העדות, הראיות, הפסיקה וכל התיעוד הנוגע לבוררות כלשהי ייחשבו כמידע סודי. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להשתמש, לחשוף או לחשוף כל מידע כזה אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוק.

ויתור על מחלקה

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, שום בוררות לפי תנאים והגבלות אלה לא תצורף לבוררות המערבת כל צד אחר בכפוף לתנאים והגבלות אלה, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגיים ובין אם בדרך אחרת. אתה מסכים לבוררות על בסיס אישי. בכל מחלוקת, לא אתה וגם אנחנו לא תהיו זכאים להצטרף או לאחד תביעות על ידי או נגד משתמשים אחרים בבית משפט או בבוררות או להשתתף בכל תביעה אחרת כנציג כיתה, חבר בקבוצה, חבר קבוצה. בית הדין לבוררות אינו רשאי לאחד יותר מתביעותיו של אדם אחד (1), ואינו רשאי לנהל בדרך אחרת כל צורה של הליך נציג או ייצוגי. לבית הדין הבוררות אין סמכות לשקול את אכיפתו של ויתור בוררות ייצוגי זה וכל ערעור על ויתור הבוררות הייצוגי ניתן להעלות רק בבית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת.

 1. כוח עליון

לא נהיה אחראים או אחראים כלפיך, ולא ניחשב כמי שפירסם או הפר את התנאים וההגבלות האלה, לכל כשל או עיכוב בביצועים שלנו לפי תנאים והגבלות אלה, כאשר וככל שכשל או עיכוב כזה נגרם על ידי או כתוצאה מכך. ממעשים או נסיבות שאינן בשליטתנו הסבירה, לרבות, ללא הגבלה, מעשי אלוהים, שיטפון, שריפה, רעידת אדמה, פיצוץ, פעולות ממשלתיות, מלחמה, פלישה או פעולות איבה (בין אם הוכרזה מלחמה ובין אם לא), איומי טרור או פעולות, התפרעות או תסיסה אזרחית אחרת, חירום לאומי, מגיפות/מגפות (בין אם הוכרזו ובין אם לאו) מהפכה, התקוממות, מגיפה, נעילה, שביתות או סכסוכי עבודה אחרים (בין אם קשורים לכוח העבודה שלנו ובין אם לא), מעצורים או עיכובים המשפיעים על מובילים, חוסר יכולת להשיג או לעכב בהשגת אספקה ​​מתאימה או מתאימה, התמוטטות חומרים או תקשורת, או הפסקת חשמל.

 1. שונות

חלוקת תקנון זה לסעיפים וכותרות הסעיפים השונים בתקנון זה נועדו לנוחות ההתייחסות בלבד ולא ישפיעו על בנייתו או פרשנותו של תקנון זה. אתה מאשר ומסכים שכל עקרון בניה או שלטון החוק הקובע כי הסכם יתפרש כנגד מנסח ההסכם במקרה של אי עקביות או אי בהירות בהסכם כזה לא יחול על תנאים והגבלות אלה. כישלוננו להתעקש או לאכוף ביצוע קפדני של כל תנאי של תנאים והגבלות אלה לא יתפרש כוויתור על הוראה או זכות כלשהי. לא מהלך ההתנהגות בין הצדדים לעניין זה או נוהג מסחרי לא יפעלו לשינוי כל אחד מהתנאים וההגבלות הללו. אנו רשאים להקצות את זכויותינו וחובותינו על פי תנאים והגבלות אלה לכל צד בכל עת ללא הודעה אליך וללא הסכמתך המפורשת. לא תקצה אף אחת מהזכויות שלך או תאציל אף אחת מהחובות שלך על פי תנאים והגבלות אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. כל הקצאה או האצלה לכאורה שמפרה את סעיף זה בטלה ומבוטלת. שום הקצאה או האצלה לא פוטרת אותך מכל התחייבויותיך לפי תנאים והגבלות אלה. לא יהיו מוטבים של צד שלישי לתנאים והגבלות אלה. כל הוראה של תנאים והגבלות אלה ששוקלת ביצוע או קיום לאחר כל תפוגה או סיום של תנאים והגבלות אלה, או הנחוצה אחרת כדי לפרש את הזכויות והחובות המתאימות של הצדדים להלן, תשרוד כל תפוגה או סיום של תנאים אלה. ותנאים וממשיכים במלוא תוקף ותוקף, לרבות, ללא הגבלה, סעיפים 1, 2, 3 6 (ב), 6 (ג), 7, 9, 10, 12, ו 13. אם הוראה כלשהי בתנאים וההגבלות הללו תיחשב בלתי חוקית, בטלה או מסיבה כלשהי בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תיחשב כניתנת להפרדה מהתנאים וההגבלות הללו ולא תשפיע על תוקפן ואכיפה של שאר ההוראות. תנאים והגבלות אלה, יחד עם שלנו מדיניות הפרטיות וכל המסמכים האחרים המשולבים כאן בהפניה, מהווים את כל ההסכם בין הצדדים הנוגע לנושא זה ומחליף במלואם את כל ההסכמים שבכתב או בעל פה שהיו קיימים בעבר בין הצדדים ביחס לנושא כזה.

 1. S. השתמש רק

אתר זה נשלט ומופעל על ידי OneClickRoot מהמשרד שלנו בבוסניה והרצגובינה, והתוכן, השירותים, המוצרים והתמריצים שאנו עשויים לספק מעת לעת באתר ובאמצעותו נועדו לציית לחוקים המדינתיים והפדרליים של BA. תַקָנוֹן. אנחנו לא מצהירים שכל אחד מהחומרים או השירותים אליהם ניתנה לך גישה זמינים או מתאימים לשימוש במקומות אחרים. אלה שניגשים לאתר זה או משתמשים בו מתחומי שיפוט אחרים עושים זאת לפי בחירתם ואחראים לציות לחוק המקומי. אם אתה משתמש שאינו מבוסס BA, שים לב שלמדינות אחרות עשויות להיות חוקים או דרישות רגולטוריות שונות מאלה שב-BA. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות מסוימות או הגבלה או החרגה של אחריות לנזקים מקריים או תוצאתיים. בהתאם לכך, בתחומי שיפוט מסוימים, ייתכן שחלק מהמגבלות האחריות לעיל לא יחולו עליך; כל שאר ההוראות של תנאים והגבלות אלה יישארו בתוקף ובתוקף.

 1. משתמשים בקליפורניה בלבד

על פי סעיף 1789.3 של הקוד האזרחי בקליפורניה, משתמשי האתר בקליפורניה זכאים להודעה ספציפית בנושא זכויות צרכנים: ניתן ליצור קשר בכתב עם היחידה לסיוע בתלונות באגף שירותי הצרכן של המחלקה לענייני צרכנות בקליפורניה בכתובת 1625 North Market Blvd. , סוויטה 112, סקרמנטו, קליפורניה 95834, או בטלפון (916) 445-1254 או (800) 952-5210. יתקשר אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת [מוגן בדוא"ל]

 1. שאלות - אם יש לך שאלות או הערות לגבי תנאים והגבלות אלה, האתר או השירותים, אנא אל תהסס לפנות אלינו בדואר אלקטרוני בכתובת [מוגן בדוא"ל].
TEST1